VĂN TẾ ĐIỆN LỰC

VĂN TẾ ĐIỆN LỰC

VĂN TẾ ĐIỆN LỰC Tác giả : Đinh Quốc Lập. Hỡi ôi! Tắt điện tối mò. Lòng dân trời tỏ. Nhớ thuở xưa đèn dầu nến sáp. Bập bùng xó b...
THƯ GỬI MẸ TỪ ANGOLA

THƯ GỬI MẸ TỪ ANGOLA

Một sự miêu tả khái quát và khá chân thực cuộc sống Angola, nhất là những ai đang làm xây dựng bên này. Có quá nhiều cảm xúc khi nghe bài th...

Xã Hội

Video

Diễn Đàn - Chia Sẻ

Người Kỳ Anh

Thị xã Kỳ Anh

Huyện Kỳ Anh