Bà ngồi làm quạt mo cau

Bà ngồi làm quạt mo cau

BÀ NGỒI LÀM QUẠT… Bà ngồi làm quạt mo cau Hình như gọi gió từ đâu sẽ về Lưng còng kẽo kẹt bờ đê Áo nâu ướt cả ngày hè chưa xong
VỀ QUÊ PHƠI THÓC VỚI MẸ GIÀ

VỀ QUÊ PHƠI THÓC VỚI MẸ GIÀ

Mẹ bảo làm cho vui là chính, gà phải ăn thóc tươi thì thịt mới thơm ngon và đẻ trứng mới khỏe. Vụ  này 3 sào ruộng nhà thu được khoảng 5 tạ ...
VĂN TẾ ĐIỆN LỰC

VĂN TẾ ĐIỆN LỰC

VĂN TẾ ĐIỆN LỰC Tác giả : Đinh Quốc Lập. Hỡi ôi! Tắt điện tối mò. Lòng dân trời tỏ. Nhớ thuở xưa đèn dầu nến sáp. Bập bùng xó b...

Xã Hội

Video

Diễn Đàn - Chia Sẻ

Người Kỳ Anh

Thị xã Kỳ Anh

Huyện Kỳ Anh