Thủa que kem đổi dép nhựa được tề - Thơ Cù Lú

Xem
KEM TUỔI THƠ
Mần răng trở về được nựa
Thủa que kem đổi dép nhựa được tề
“Đổi khung chú, đôi ni được mấy que
2 cấy hẻ chứ hần đưng còn mới”
Vài cụ khoai trộm của mẹ vừa bới
Cái nồi vất, cái ca bể trong nhà
Có khi cả phên hư, cuốc rỉ ở chuồng ga
Òa cha ôi, đổi được rồi hằn rành sướng

Trốn ạ mô chù kín được mà hưởng
Mút một cái chù hằn sướng đạ tề
Gặp thằng bạn đổi khung được méng gì
Hằn tríu lấy “vờ mi ơi cho tau mút với”“Gớp cho mút méng với mồ, mai đổi được tàu cho”
À rứa rồ những mùa hè của tuổi thơ
Thèm khát rứa mà răng vui và nhớ
Những trưa nghèo nắng gió đã qua điThời gian rơi như giọt nước chảy từ kem còn gì
Nếu không mau thì chẳng còn gì hết
Kem ơi kem sao mà tha mà thiết
Một quảng đời ta ẩn giấu cả trong mi.

“Vờ chú ơi đứng lại cháu nói nì
đổi chù cháu với, 1 cấy thôi thôi cụng được..
mà chú ơi…!!!!”
___
Thơ Cù Lú, #cùlú
Người Kỳ Anh

Phổ biến trong tuần

Bạn có thể quan tâm