Đất nghèo nuôi chữ [viết về trường cũ Kỳ Lâm - Võ Tú]

Xem


ĐẤT NGHÈO NUÔI CHỮ
( Viết về trường cũ Kỳ Lâm)Bao năm ai ngược rồi xuôi
Đi tìm chân lý mộng nuôi quê nghèo
Đường dài ghềnh đá cheo leo
Mong tìm nét chữ để deo nên mầm.
Ai về đất cước Sơn - Lâm
Mà nghe đất chuyển thì thầm bên tai

Tiếng ai hôm sớm giảng bài
Phương trình.... đồ thị... khoan thai Truyện Kiều
Thầy cô tận tụy sớm chiều
Trò ngoan... đức- trí... chỉ yêu học hành
Ngày xưa đi xuống thị thành
Mà nay phố thị dành nhau lên mình


Vùng đất yêu chữ anh linh
Ngôi trường vững mạnh vươn mình trong sương
Mười lăm năm... một chặng đường
Đất nghèo nuôi chữ quê hương chúng mình!

VÕ TÚ.18.11.2015
Người Kỳ Anh
Phổ biến trong tuần

Bạn có thể quan tâm