CHỰ HIẾU MÙA VU LAN

Xem
CHỰ HIẾU MÙA VU LAN
           
Bựa qua gọi điện về
Mẹ nói nhà đang gắt
Trời thì mưa lắt phắt
Mà ló chín rục rồi
Răng thì cũng rứa thôi
Đưa về còn được hột
Chứ để đó mai mốt
Mọc mộng hết thì nguy


Với cả mấy ngày ni
Cha mẹ đều nhọc cả
Nghe chỉ biết vâng dạ
Nỏ giúp được cấy chi


Từ hồi tê còn nhỏ
Cho đến cả bựa ni 
Mỗi lần gắt a ri
Nỏ mần chi giúp hết


Cha mẹ thì lê lết
Dù sức yếu tuổi cao
Ló thì vẫn mấy sào
Nên mần răng mà bỏ


Nếu mà được mùa ló
Thì bán giá không cao
Nhưng mà mất mấy sao
Thì giá cao chót vót


Nghị nhiều càng thêm xót
Con ngồi mát điều hòa
Phây búc rộn tiếng ca
Mùa vu lan báo hiếu


Rứa mà răng nỏ hiểu
Mẹ mắc chịu tiền thuốc 
Thân hình cha gầy guộc
Đêm ho hắng nhiều hơn


Chưa nói lời cảm ơn
Nỏ khi mô đền đáp
Viết lên đây các bác
Nếu có cùng nghị suy


Thì cố gắng dịp ni
Mần cấy chi chuộc lội
Vu lan mùa tụ hội
Con cháu về một nhà


Bằng tiếng hát lời ca
Rồi ôm cha thật chặt
Âu yếm mẹ bằng mắt
Hạnh phúc chính là đây./.


 Hiền Hiền
Người Kỳ Anh

Phổ biến trong tuần

Bạn có thể quan tâm