Miền Trung Xin Cảm Ơn, Với Cả Tấm Lòng

Xem
Quê Choa Plus -
Miền Trung Xin Cảm Ơn

ANH Ở NƠI NÀO, BIẾT VỀ MIỀN TRUNG KHÔNG ANH
OẰN MÌNH VỚI LŨ, MÀ SAO VẤT VẢ MUÔN ĐỜI
MƯA BÃO DO TRỜI, XÓT THƯƠNG MIỀN TRUNG VỚI
XẢ LŨ DO NGƯỜI, XẢ ĐÚNG QUY TRÌNH
SAO ANH VẪN NGỒI, LẶNG IM HỠI ANH
NGƯỜI TA GIÚP ĐỠ DÂN NGHÈO, TỪ TRONG CƠN ĐÓI KHỔ
DÂN MÌNH, CẦN NGƯỜI NHƯ ANH, CẦN MÌNH CHUNG TAY NÂNG ĐỠ CUỘC ĐỜI
CẦN MÌNH CHUNG XÂY, XÂY ĐẮP TƯƠNG LAI NÀY

EM Ở NƠI NÀO, NHỚ VỀ MIỀN TRUNG NGHE EM
NHIỀU NGƯỜI NGHỆ SỸ, MC CHẲNG QUẢN NHỌC NHẰN
VỚI CẢ TẤM LÒNG, DÂN TRUNG MỪNG VUI LẮM
TÔI NGƯỜI MIỀN TRUNG, XIN CẢM ƠN NGƯỜI
TÔI NGƯỜI MIỀN TRUNG, XIN CẢM, CẢM ƠN MỌI NGƯỜI.


Phổ biến trong tuần

Bạn có thể quan tâm