Quê Choa Plus - Hàng triệu khán giả đã từng rơi nước mắt với bộ phim tài liệu "Hồ Chí Minh - chân dung một con người" (1990), nay hẳn sẽ xúc động thấy hình tượng Hồ Chí Minh được tái hiện sinh động trong đoạn phim "Formosa miền Trung - một thảm hoạ" này. Diễn viên: Hoàng Thành
Bình Luận:

Đọc Nhiều

Mới Nhất