Nỗi Buồn Của Trăng (Chế Thương Quá Việt Nam Bản Cá Chết)

Xem
Quê Choa Plus - Nỗi Buồn Của Trăng (Chế Thương Quá Việt Nam Bản Cá Chết)

Em nghe gì không hỡi em, con chim hót đớn đau trong lòng
Anh nghe gì không hỡi anh, con tôm cá chết nơi biển Đông
Đớn đau thay, xót thương thay khi dân nghèo còn nhiều nhân tai
Đớn đau thay, xót thương thay, cho dân mình lận đận lao đao

Bao nhiêu ngày bao nhiêu năm dân ta sống ấm no an lành
Nhưng chỉ vì lòng tham kia, dân ta phải sống trong lầm than
Cá nơi đâu? Cá nơi đâu? Cá không còn, chỉ còn thương đau
Cá nơi đâu? Cá nơi đâu? Cá không còn, chỉ còn dân ta

Bao nhiêu ngày bao nhiêu đêm dân ta sống ấm no an lành
Nhưng chỉ vì formosa, dân ta phải sống trong lầm than
Sáng lên trăng, sáng lên trăng. Sáng lên làm gì nữa trăng ơi
Sáng lên trăng, sáng lên trăng. Sáng lên nhìn cuộc đời dân tôi

Xin trăng nhìn xuống biển khơi, trăng sẽ thấy chẳng như ngày nào
Những chiếc thuyền vượt khơi xa, nay vắng bóng ở trên biển Đông
Sáng lên trăng, sáng lên trăng. Sáng lên làm gì nữa trăng ơi
Sáng lên trăng, sáng lên trăng. Sáng lên nhìn cuộc đời dân tôi.

Xin trăng nhìn xuống biển khơi, trăng sẽ thấy vắng đi con thuyền
Ôi đất mẹ Việt Nam ơi, tôi thương xót nỗi đau miền Trung.

Nỗi Buồn Của Trăng
Nhạc: Thương Quá Việt Nam
Lời: Ngư Dân Kỳ Anh, Nguyễn Tín
Thể Hiện: Nguyễn Tín

Phổ biến trong tuần

Bạn có thể quan tâm