Quê Choa Plus - Việt Nam Kiện Facebook ra tòa án quốc tế. Các bác Miền khác thông cảm. Em nói giọng Nghệ An nhà em cho nó chất. Mác 18+ nghĩa là " những người bắt đầu có quyền công dân" các bác chớ có nghĩ bậy như em nha.

Bình Luận:

Đọc Nhiều

Mới Nhất