Ân tình ta vẫn như xưa. Cá tràu cá diếc..đây rồi cá rô

Xem
Cũng là ẩm thực quê tôi
Cá tràu cá diếc..đây rồi cá rô
Cá trê.cá ngạnh mô mồ
Thia lia...cá hẻn..cân cân đủ bầy..
Bây giờ mới chộ cá đây
Mà như sống lại ngày này năm xưa

Ân tình ta vẫn như xưa
Rô phi cá diếc ..trê thì cá con ..
Cho dù sông cạn đá mòn
Diếc tràu vẫn cứ ôm ngon trê cùng
Dương ngạnh trê ta vẫy vùng..
Tràu thì húc tới xoi cùng nỏ tha
Tham chi mạnh rứa tràu là
Mần diếc co rúm phê phà đã ghê


Cá này rất đỗi chân quê..
Nhỏ tươi nhưng mạnh..mô tê cũng từng..
Sự đời nỏ khảo mà xưng...
Nhìn em diếc ...đẫy...anh ưng bụng liền..
Mong em như rứa thường xuyên..
Để anh được ngắm..vuốt bên diếc hoài
Mong em đẫy đà trong ngoài..
Anh đây rướn sức trong ngoài em tôi...
Vũ Tiến Bình

Phổ biến trong tuần

Bạn có thể quan tâm