Con trai ơi! mẹ dặn con ri nầy

Xem
MẸ DẶN CON TRAI

Con trai ơi! mẹ dặn con ri nầy
Ham chi hè, cô chân dài mỏ đỏ
Đi ra roọng nỏ biết đàng cắt ló
Đi về nhà nằm chỏng vó chờ cơm.Con ông mô mà nỏ thích hoa thơm
Là con trai, ai nỏ mê gái đẹp
Nhưng con ơi đẹp ngài mà đẹp nết
Khung chi bằng cùn cấy ở quê ta.

Mẹ khuyên con nỏ nên đi mô xa
Ra thị thành hay tìm mô cho ngái
Cấy quê ta, con nỏ cần phải ngại
Kiếm một O ngoan ngoãn,chịu mần ăn.

Mẹ từng trải nên Mẹ mới khuyên răn
Cấy chân dài, lội roọng mần răng được
Đi cắt ló ngại móng tay hần xước
Vô truồng lợn ngại nhớp cẳng,hôi tay.


Cấy quê ta nỏ rành nhưng mà hay
Nỏ ngại nắng,nỏ ngại đen con ạ
Chịu lam lũ, lúc nhỏ đã vất vả
Nên về nhà lại tháo vát mần ăn.

Thời thanh niên, yêu cấy đẹp như răng
Nhưng mỏ đỏ, chân dài là để ngắm
Cấy quê ta, lùn lùn mà đằm thắm
Mình nhà nông, thì yêu cấy nhà nông 

Phổ biến trong tuần

Bạn có thể quan tâm