Bằng tuổi bây, con họ đã biết múc nác lấy tăm. Răng bây vẩn biệt tăm chưa lấy vợ

Xem
Bằng tuổi bây ở làng trên xóm dưới
Con họ lớn rồi biết múc nác lấy tăm 
Răng bây vẩn biệt tăm chưa lấy vợ
Mà suốt ngày than thở ế trên phây 
Kỳ Anh mình cùn gái cụng đưng đầy 
Răng bây nị thích đi mô chù ngái 
Hay bây thích cẳng dài váy ngắn 
Lấy hắn về cù biết dắm ló cào ngô ? 


Gái loại nớ hắn thì thích SH ô tô
Cha mệ nghèo kiếm mô ra thứ nớ 
Bây lấy đứa gin nhà cụng đợ 
Tết nhít về nhà bố vk cụng nhanh

Ông cha mọi hồi ở nhà véc nhà tranh 
Xe cọ mô mà đi kiếm vợ chù ngái 
Thanh niên bây dừ cứ đua đòi hiện đại 
Xe đẹp đạ đành rồi điện thoại ai phôn 

Phây búc zalo lướt xồn xồn 
Mà gặp gái thì nỏ giám hả mồm tán tỉnh 
Cùn gấy giờ hắn cụng thích bây phịnh
Mà không thì phải nịnh chù hay 

Bựa ni tau viết đến đây 
Dừ tắt máy để nấu cơm dù vợ 
Kỵ hặn về hằn lại vả gạy răng 
Gương đó .. mấy thằng bây coi mà học hỏi
Trần Quốc Việt

Phổ biến trong tuần

Bạn có thể quan tâm