Lời bọ nhắn - Lê Diễn Quyết

Xem
LỜI BỌ NHẮN

Mấy đứa bay đi lâu răng nỏ về thăm bọ
Thăm rú, thăm rào, thăm đôồng ló làng ta
Mấy bựa ni mẹ mì đứng ngó ra
Trôông mấy đứa về răng đến dừ nỏ chộTết đến rồi con nhớ về tảo mộ
Tiện thể thăm chợ búa xóm làng
Con ơi con nghe mẹ có dặn rằng
Mấy bựa ni đêm nằm nỏ ngủ được
Sức khỏe đợt ni yếu hơn đợt trước
Nỏ hẹn ngày đi nhưng ở được mấy ngày?
Bọ tra rồi như đèn trước gió lắt lay
Dầu cạn, bấc khô mổi ngày một khác
Nhiều lúc trốn cơn đau để nhẹ lòng chú bác
Chứ đêm dài hồn lạc chốn nhân dan


Tết quê ta khắp làng dưới thôn trên
Cảnh đoàn viên cháu con về hội tụ
Chỉ có mẹ con nhiều đêm nằm khôông ngủ
Bởi nổi nhớ con nén trặt mấy năm rồi

Nhiều lộ để đi nhưng làng chỉ một nơi
Nơi đó nuôi con, dạy người khun lớn
Cho dù con về hay con lại bận rộn
Bánh chưng nếp thơm lừng mẹ vẩn gói chờ con./.

Kỳ Anh, 07/12/Đinh Dậu (2017)
Lê Quyết Diễn

Phổ biến trong tuần

Bạn có thể quan tâm