Tết đến rồi mẹ ơi! Con không về mẹ ạ.

Xem


Gửi Mẹ! 

Tết đến rồi mẹ ơi! 
Con không về mẹ ạ. 
Mẹ đừng buồn mẹ nhá
Con cũng rất nhớ nhà.
Nhưng vì lập nghiệp xa.
Nên thôi ... đành chịu vậy.
Điện về hỏi ngoài ấy. 
Mẹ chuẩn bị gì chưa? 

Mẹ bảo, trời tạnh mưa.
Nên đang lo gieo cấy.
Tết từ từ đã vậy. 
Cố gắng cho xong mùa.

Vài bữa nữa trời mưa. 
Sợ lại không gieo được. 
Tự nhiên con lại ước.
Giá có thể về nhà...! 

Mong thời tiết thuận hòa. 
Bố mẹ khỏe thêm ra.
Lo cho xong mùa vụ. 
Để mẹ còn đi chợ. 

Sắm sửa tết trong nhà. 
Con đứa nào cũng xa. 
Bố mẹ đừng buồn nhé.


Gửi Mẹ! Tết đến rồi mẹ ơi! Con không về mẹ ạ. Mẹ đừng buồn mẹ nháCon cũng rất nhớ nhà.Nhưng vì l...
Posted by HỘI ĐỒNG HƯƠNG KỲ ANH on 5 Tháng 2 2016


 Tác giả: Nguyễn Quyên
Người Kỳ AnhPhổ biến trong tuần

Bạn có thể quan tâm