Cha ơi nhà nó bao đời nay ác ôn mà cha quên rồi sao?

Xem
CỔ TÍCH NGÀY NAY (truyện ngắn, đọc dài)
Gia đình ông QUAN PHỦ sở hữu rất nhiều đất, ông cũng có rất nhiều người con nhưng mỗi đứa có một tài riêng. Đứa giỏi văn thì ông cho cai quản vùng đất phương Bắc; Đứa ngại nóng, ngại rét thì ông cho đến ở vùng thời tiết thuận lợi nhất... Riêng có một người con tên NGHỆ rất kỳ lạ, làm được những điều rất kỳ diệu như ngày 30 và ngày 31 của tháng trước nó vừa đánh cho thằng PHỜ RĂNG một trận và đến ngày 75 của tháng trước khi người CHA lên ngôi QUAN PHỦ được tròn 30 ngày nó lại đánh cho thằng ÉT ĐÊ một trận vì hai thằng này đến cướp của gia đình ông QUAN PHỦ, chính vì cái kỳ lạ và kỳ diệu đó cho nên QUAN PHỦ đổi tên nó từ NGHỆ thành tên KỲ và rồi ông cho đến ở nơi một vùng đất cằn "Đến như là đá cũng đổ mồ hôi" nhưng rất hữu tình và thuận lợi giao thương, đặc biệt là đường thủy.

Ảnh minh hoạ.

Đến một hôm không hiểu vì sao cả nhà KỲ bị NGỘ ĐỘC THỨC ĂN đến gần chết, ra giếng múc nước thì thấy mấy con cóc và con cá nuôi dưới giếng bị chết trắng bụng, KỲ gọi điện thì bên kia không nhấc máy, thế rồi KỲ phải "Cơm vắt mắm đùm" lên tâu với CHA mình là ông QUAN PHỦ, vì bận việc QUAN quá nên ông khua tay nói phớt lờ: DO SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG, SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG... cho qua chuyện nhưng KỲ không chịu và đòi CHA phải sai quân lính về tìm cho ra nhẽ. Tìm mãi, tìm mãi đến canh năm của ngày thứ ba thì mới tìm ra nguyên nhân và thủ phạm gây NGỘ ĐỘC.
Đúng như KỲ đã nghi ngờ từ trước, thủ phạm đó chính là thằng PHOỌC, thằng PHOỌC này là thằng bạn hàng xóm mà QUAN PHỦ cho nó thuê một phần đất của nhà KỲ để làm địa điểm BUÔN BÁN SẮT VỤN nhằm giúp gia đình KỲ có thêm thu nhập.
Nguyên nhân là do thằng PHOỌC này đổ hóa chất xuống giếng nhà kỳ để dùng máy bơm nước ra rửa đống sắt vụn nhưng nó sợ nên bèn giấu không cho ai biết.
Khi sự việc đã rõ trắng đen, KỲ đau đớn thưa với cha rằng: Cha ơi nhà nó bao đời nay ác ôn mà cha quên rồi sao?
Vào thế kỷ XIII (13) đời cụ TAM ĐẠI nhà nó đưa người sang cướp của cụ TAM ĐẠI nhà ta, nhà ta đã đánh cho nó 3 trận bầm mặt tím thân, nó thua trận bèn quỳ lạy xin cụ TAM ĐẠI nhà ta tha mạng.
Cha ơi! nhà ta vốn truyền thống thương người nên cụ TAM ĐẠI nhà ta đã tha chết cho nó và còn cấp cho nó mấy con ngựa để về đường bộ, mấy chiếc thuyền và lương thực để cho nó ăn mà về đường thủy...
Chưa hết Cha ơi, đến đời ÔNG NỘI nó lại vượt sông sang chiếm đất nhà mình, ÔNG NỘI nhà ta đã gọi THẦN SÉT dùng sức mạnh giáng điện xuống sông nó chết thê chết thảm.
Và mới tháng trước đây thôi vào ngày 79 và 89 khi Cha mới lên ngôi QUAN PHỦ được hơn 34 ngày, khi mà cha con ta đang gồng mình khắc phục hậu quả do thằng ÉT ĐÊ để lại thì chính thằng PHOỌC này đã lẽn vào cướp của nhà mình một khúc sông trước cửa và rồi ngày 15 hôm qua nó đã dùng MÁY KHOAN cướp dầu dưới sông nhà ta, dùng lưới đánh hết cá nhà ta... Cha con ta đang trên cơn tức giận chưa biết tính toán cách chi thì ngày hôm nay nó lại đổ HÓA CHẤT xuống giếng nhà con.
ông Quan phủ nghe rợn người và KỲ nói tiếp: Cha ơi! nó thừa biết rằng: Đổ hóa chất xuống giếng là giết hại đời con và dòng dõi nhà ta sau này nhưng vì lợi ích của đống sắt vụn của nó nên nó vẫn cứ làm, con đau đớn lắm cha ơi...
Ông QUAN PHỦ nghe KỲ nói mà ức lên gần chết, hai tay ông đan chặt sau lưng cứ đi đi lại lại, suy nghĩ một lúc QUan Phủ giơ tay lên cao mà rằng: Để Cha bắt nó bồi thường cho con năm lượng bạc trắng và rửa sách giếng cho con.
Năm lượng bạc ư? KỲ đâu có nghĩ đến vì thời buổi kinh tế thị trường đang lên như diều gặp gió ở thế kỷ XXI này mà năm lượng bạc đem chia nhỏ cho nhà KỲ thì đáng là bao, bên cạnh đó KỲ biết rằng sức khỏe con người là trên hết, giống nòi nhà KỲ là quan trọng nên KỲ nói thẳng với Cha: Cái lũ ác ôn nhà PHOỌC nó bao đời nay tìm mọi cách để phá hoại nhà mình mà Cha đâu có lưu vào sử sách cho con cháu biết, bây giờ Cha lại lấy năm lượng bạc của nó để bồi thường cho con mà không gj tội nó ư??? Đây là tội ác mà hơn cả tội ác cái ngày 68 của tháng trước thằng ÉT ĐÊ thả hóa chất vào người nhà mình ở Phương Nam ...
Hai cha con theo ngồi cãi nhau thì thằng PHOỌC lại bày mưu tính kế lẽn vào cướp nốt khúc sông còn lại của nhà ông QUAN PHỦ./.


Kỳ Anh, Hà Tĩnh, 7/2016
Quyết Diễn

Người Kỳ Anh

Phổ biến trong tuần

Bạn có thể quan tâm