CON GÁI QUÊ CHOA

Xem
Quê Choa Plus - 
CON GÁI QUÊ CHOA

Này bạn hữu gần xa,
Ngồi đêy nghe tầu kể.
Về cùn gếy quê choa, 
Hiền hậu lậy nết na,


Biết thương mẹ, thương cha,
Biết chăm ông chăm bà.
Không ăn chơi sa đọa,
Không xa xỉ, ba hoa,
Không so bì thiên hạ,
Không trà chanh chém chả.

Biết phù gia nội trợ,
Chăm cùn lợn, cùn ga,
Biết trồng khoai, dặm ló,
Biết cắt cỏ cho bò.
Em biết nghị biết lo,

Cùn ngài em chịu khó,
Từ côông nhỏ chuyện to,
Vào tay em xong hết.
Giàu em ko cần thiết,
Sang em cụng nỏ hay,
Em cần một bàn tay,
Đưa cho em hạnh phúc.

Eng mô chộ em hay,
Mời vô nhà uống nác.!?!?

Đó!??!
Mi nghe tau kể rứa,
Mi thấy thích hay phê,
Chỉ cần nói mô tê,
Ko cần chi nựa cả,
Tầu dắt đến tận nhà,
Thưa vì mẹ vì cha,
Cho mi mần "dê cụ".
Cho đời mi vui sướng,
Lấy được vợ quê choa!?!

Phổ biến trong tuần

Bạn có thể quan tâm