Gậm một mối căm hờn! Lũ Formosa cùng bè lũ tay sai bán nước nghe đây:

Xem
Quê Choa Plus - Trước những hình ảnh quân nhân đất nước - những đứa con được nhân dân sinh ra và nuôi dưỡng bằng bầu sữa đất mẹ. Nay duyệt binh dưới hàng rào thép gai của bọn con hoang đại hán Formosa huỷ hoại đất nước, để chuẩn bị chống lại nhân dân mà đau đớn lòng.
Một hình tượng Bi - Hài - Kịch tận cùng đớn hèn của thời đại!


Gậm một mối căm hờn!

Lũ con hoang đại Hán cùng bè lũ "Lê Chiêu Thống" nghe đây:
Đất Việt ta bốn ngàn năm lịch sử
Lưng đeo gươm tay mềm mại búp hoa
Xanh và đẹp sáng đôi bờ suy tưởng 
Cùng yêu thương nhân ái chan hoà.

Nay tội chúng bay...
“Trúc nam sơn” chưa ghi hết tội
“Nước Đông hải” không gột hết mùi
...
Đã vậy còn:
Làm c..hó trước bốn biển năm châu
Gây ấn tượng bằng Gâu..Gâu..gọi là sủa
Chịu ngang bầy cùng Linh cẩu Kền kền
Dựng nhà máy với công nghệ cặn bả
Thải phế vật tận diệt biển quê choa
Rồi uốn lưỡi bu loa hảo sủa: "Cá hay Sắt?"
...
Khổng, Lão, Tuân, Trang, Hàn Phi…Tử
Dạy chúng bay bao lẽ sống tôn nghiêm
Chọn câm điếc bay ôm linh hồn quỷ
Với mưu ma gian ngoan lọc lừa
Đầu độc biển tận diệt quê hương
Vô liêm sĩ tới tận cùng cặn bã

Than ôi!
"Ngoại xâm" bay ác một thì giặc "Nội xâm" choa ác mười
Trong quá khứ...Mãi mãi yêu thương dân cống hiến bao đời
Để ngày nay dân nhận lại gì đây...
Là niềm tin hay oán thán căm hờn?

Ôi điêu linh...
Những quyết sách lạc loài!
Dân oằn mình gánh thảm hoạ TW
Biến làng quê thành cánh đồng chảy máu
"Dây thép gai đâm nát trời chiều"
***
Dân Choa ơi!
Rũ bùn đất đứng dậy sáng loà
Nén khí uất thét vang rền "Sát Thát".
Biến Formosa thành quyết tâm thời đại
Để chúng biết trong đêm đen dân tộc
Chính là nơi sáng nhất Việt Nam 

Yên tâm!
Dân quê Choa quyết thế thiên hành đạo
Đắc nhân tâm thế giới tiến bộ
Đồng Bào Choa chung ý chung lòng
Cùng hào khí Đông A tiền nhân đồng vọng về
Nén khí uất thét vang rền: SÁT THÁT
Quyết viết lại một "Xô Viết" lịch sử
Bằng *Formosa - biển lửa ngang trời.

Nhất định:
Giang sơn nhờ đây sẽ đổi mới
“Càn khôn bĩ rồi lại thái
Nhật nguyệt hối rồi lại minh
Bốn phương biển cả thanh bình”.


 Trước những hình ảnh quân nhân đất nước - những đứa con được nhân dân sinh ra và nuôi dưỡng bằng bầu sữa đất mẹ. Nay duyệt binh dưới hàng rào thép gai của bọn con hoang đại hán Formosa huỷ hoại đất nước, để chuẩn bị chống lại nhân dân mà đau đớn lòng.
Một hình tượng Bi - Hài -Kịch tận cùng đớn hèn của thời đại!


Phổ biến trong tuần

Bạn có thể quan tâm