Quay Về Đói Nghèo!

Xem
Quê Choa Plus -
QUAY VỀ ĐÓI NGHÈO

Năm trăm triệu đô để làm chi
Ngư dân Hà Tĩnh biết làm gì
Khi mà biển cả chẳng còn chi
Tàu thuyền đắp chiếu ngủ li bì.

Cái ngành du lịch chết như bi
Phá sản ngành này chứ còn gì
Chồng chất nợ lên hàng ngàn tỷ
Nhà hàng khách sạn rên hì hì.

Các ngành hải sản cũng chết theo
Bây giờ cá mú đủ nuôi mèo
Nồi niêu bát đũa, bếp núc treo
Thử hỏi dân sao thoát được nghèo.

Nhân dân Hà Tĩnh vốn đói nghèo
Đổi mới nhiều năm đã lèo tèo
Bây giờ quay lai thời đói nghèo
Chính Quyền thế này dân nào theo.

Phổ biến trong tuần

Bạn có thể quan tâm