Kỳ Hà đối thoại về đền bù: Dân bức xúc vì bị cắt tiền chủ tàu, chủ thuyền

Xem
Quê Choa Plus - Chiều 3/11 xã Kỳ Hà đã tổ chức đối thoại với người dân chịu thiệt hại do Formosa gây ra. Tham gia đối thoại có PCT thị xã Phan Duy Vĩnh,  nóng từ ngoài cổng nóng vào. Đã hơn sáu tháng trôi qua.Nghị định 1880 Chính Phủ đã ban hành, dân cũng đã kê khai xong rồi, nay sang tháng 11 nữa rồi còn về bảo dân kê khai lại thì hỏi dân nào mà chấp nhận được đây.
Cuộc họp đã kết thúc mà không có kết quả nào tích cực. Việc chính quyền cắt tiền chủ thuyền, chủ ghe, chủ tàu và chủ thúng của dân đi nên dân phản đối  chấp nhận, cùng với thái độ vòng vo của chính quyền khiến dân càng bức xúc.
Hơn 6 tháng dân đã cùng cực mất mát không biết làm gì lấy gì để ăn, biết đến bao giờ dân mới nhận được tiền đền bù của Fomosa???Video: Trần Mai Linh

Phổ biến trong tuần

Bạn có thể quan tâm