Lầy gấy đi con - Phan Quang Phóng

Xem
NguoiKyAnh - 11


Lầy gấy đi con
Nghệ vui: Phan Quang Phóng
Chơ dừ bây định a răng
Cò định lầy gấy cho bằng người ta
Hay là ở với xàc tra
Ra đường cúi mặt, về nhà tủ chăn.


Mọi hồi thời buổi khó khăn
Nhà phên, vách lá, mô cần rộng cao
Cha mi vận lấy được tau
Chơ bây cứ nói không giàu khó yêu.

Mệ công nhận lắm người kiêu
Nhưng mà mệ chộ có nhiều đừa ngoan
Chơ bây đừng có đổi oan
Hay là bây cụng chọn toàn đừa xinh.

Ai nhủ tán tỉnh linh tinh
Toàn mơ da trắng, thông minh, cẳng dài
Chọn vợ nỏ được sơ sài
Nhưng mà phị biết là ai hợp mình.

Quan trọng là kì tính tình
Lấy về đối xử gia đình ra răng
Đẹp mà có tính lăng nhăng
Thì về ba bựa cụng thằng khác thôi.

Mọi ngay các cụ nói rồi
Đàn ông chọn gấy như nồi chọn vung
Nhiều tuổi rồi cứ lông bông
Khi mô mệ có cháu bồng hả con.


Nếu muốn hiếu nghịa vuông tròn
Thì nhanh cơm ngọt, canh ngon mệ mừng
Khi mô cụng "gấy cả rừng"
Mà không lấy được thì đừng cò khoe.

Mệ dặn thì con phị nghe
Chơ đừng cại lại, đừng chê nói nhiều
Kiếm lấy một tỉ mà yêu
Ra năm cưới được còn kêu họ hàng.

Chơ đi khắp xóm, khắp làng
Ai cụng trêu mệ "chỉ vàng bán chưa?"...
Ngồi nhìn mệ nói say sưa
Lại thương đời mệ nắng mưa tảo tần.

Phổ biến trong tuần

Bạn có thể quan tâm