Sóng về đâu và Tổ Quốc đi về đâu?

Xem
Quê Choa Plus - Thảm hoạ môi trường cá chết ở miền trung, dù ít hay nhiều thì bạn hay tôi cũng chịu sự ảnh hưởng đến cuộc sống của mình trong hôm nay và cả mai sau. Sự im lặng của chúng ta hôm nay có thể là nguyên nhân khởi đầu cho những thảm hoạ tương tự trong tương lai. Biển chết rồi, đừng chần chừ nữa các bạn ơi

Phóng sự về tình hình biển miền Trung trong cơn khủng hoảng ô nhiễm môi trường năm 2016. Tác giả: Nguyễn Lân Thắng và cộng sự

Phổ biến trong tuần

Bạn có thể quan tâm