Làng Tôi Gần Tết: Lạnh chi lạnh sinh ghét. Run cả một tâm hồn

Xem
Quê Choa Plus -
Làng Tôi Gần Tết.

Bên ả gin xong chưa.
Bên tui vẫn năng bừa.
Mần cả sớm cả trưa.
Mà việc vẫn cứ thừa.


Cun nớ ngái về chưa ?
Tui mới về một đứa.
Mai mốt về đứa nựa.
Chắc nhẹ tay một nữa.

Bên bà có tết chưa ?
Ông ơi tui chưa có.
Đang mắc đi gieo ló.
Mà tiền cụng chưa có.
Đang đợi nó gửi về.

Cuối năm việc trăm bề.
Lo loay xoay ngoài rọng.
Rét đau cả ci họng.
Mà cụng phải đi mần.
Cho kịp xạ kịp dân.

Bà chỉ có một thân.
Ham mần chi cho lắm.
Mần đến 4-5 sào.
Mà vẫn đòi mần nựa.

Ngay hết rồi mô nựa.
Về sửa lại nhà cựa.
Tết nó đến rồi tề.
Ko mấy đứa Nam về.
Nó buồn thì cụng tội.

Cun cụng đang vội.
Nghỉ tết là lên xe.
Cùng bạn bè về tết.
..
Thôi mần thêm cũng đâu hết.
Để lại qua năm mần.
Dừ rửa tay rửa chân.
Ta về lo đón tết...
...
Chuyện làng tôi gần tết.
Không nói hết bạn àh.
Tôi chỉ muốn về nhà.
Giúp cha già đang đợi.

Giúp mẹ mua áo mới.
Thay cái chiếu cái chăn.
Sửa cái nhà cái cửa.
Thôi mình  ko nói nữa.


Mắt mũi đã cay rồi.
Nghĩ lòng thấy bồi hồi.
Nhớ nơi ấy làng tôi..
...

Thêm mấy câu thơ, bạn đọc bình luận:

"Nhà bây cấy xong chưa
Nhà tau vại xong rồi
Mà giờ về chết rét 
Lạnh chi lạnh sinh ghét
Run cả một tâm hồn"
Bá Vương Chi Mộng


"Chắc nhẹ tay một nửa
Năng mắc đi vại ló
Lo loay hoay ngoài rọng
Mần đến bốn năm trào

Cả mấy đứa nam về
Cun nớ cụng năng vội
Mần thêm cụng nỏ hết
Để đó năm sau mần

Sửa cấy nhà cấy cựa
Thôi mình khôông nói nựa
Mắt mụi đạ cay rồi
Lòng nghị cụng bồi hồi"
Thanh Trần

Phổ biến trong tuần

Bạn có thể quan tâm