Nhoáng cấy tết đà tràn ngoài cựa - Cù Lú

Xem
Ngu chưa bà con. Ở quê chừng ni e rét run râu ì hè. Rét ri nhớ có cấy bíp lả mà ngồi hơ cấy tay thì ấm hung nói hết. Lưa mấy ngay nựa được vì quê rồi. Bà con chuân bi chi vì tết chưa?. 
Quê dừ năm về 1 lần, mà về bìn đêm là hại lạc đàng ỳ tề. Nhớ tui có năm về, 12h đêm mì đến thị trấn, mà ngủ quên, điên thoại tì hết bin. Và chà, xuống thị trấn mà ra quán Văn Hoa mì nhớ. Xe hần bỏ trựa đàng, đêm rét túi câm, ngài ta thì ngủ hết rồi. Thỉnh thoảng mì có cấy xe chạy qua. Mà khung có cấy taxi mô cả. 


Và tề, khi nớ là hại, nghe nói nghiện ngập đầy ì. Gớp khi nớ là trời rét mà quần gin ướt ì rứa. Nỏ lẹ rúc vô cươi họ ngủ. Rứa là tay xỏ bâu, tay kéo và li cộp cộp một mạch đi bộ vô thị trấn. Đi mà cả đi cả chạy, cả hại ma cả hại nghiện. Gớp đi đầu ngái chộ quán cháỏ đỏ đèn là mờng à. Vô kêu O ơi mần tù cháo mồ. Và chà húp hết tô cháo lòng, hút điếu thuốc ấm mồm. Mượn điện thoại kêu taxi nựa là về. Một lần mà nhớ tận tra tề.hihi. 
(Ngủ khung đươc, kể tỉ chuyện đìm khuya. Bà con ngủ ngon chà, mai mần ăn kiêm tiên vì tết) :)
____

- Về chưa rô chú? 
- Mô rồi, về uồng riệu với mi. 
- Gớp, mần kít chi chưa về lắm à
- À rứa à, buồn hẻ, hẹn năm sau hẻ. Gớp, choa chuận bị mần lợn. Bính chưng thiếu chi, mai đùm, chi chừ bénh chưng thì như quân nguyên...:)

Ad: và chà, hỏi như ẻ, bây ác và vưa à, hỏi mại mần tàu buồn bây. :(
Bà con chuân bị chi ằn tết chưa?
____

Đì xe đì tàu cả hâm mấy tiếng, mà mở mắt ngông ra ngoài xe cấy chộ cấy bảng ni hè. Sướng khung để mô chù hết. Vờ làng, quê ta đây rồi chờ mô nựa. Tròn méo, khổ nghèo chi cụng về nhà cấy đạ.
(ai về rồi, cập nhật tình hình với)


Nhoáng một cấy đạ hết năm hết tháng
tết đìn nơi ta vẫn cặm cụi đi mần
và cha ơi nghị răng mà buồn
tra hết rồi còn tết nhít chi nựa

Nhoáng cấy tết đà tràn ngoài cựa
ta vận ở nơi xa cặm cụi nhớ cố hương
mai mốt đây người về vui kẻ ở buồn
tết nhít chi , tết nhít chi rứa hẻ

(Ai đưng về, chuẩn bị về, kể ta nghe cấy mổ :) )

Phổ biến trong tuần

Bạn có thể quan tâm