Nhủ con (Nói với con - Dặn con)

Xem
Mẹ đi mần về, có nhọoc lắm khung?
Trời nắng ra ri mần chi mà nỏ nhọoc
Choa phẩy mần cho bây ăn, bây họoc
Bây gắng họoc hành, thành đạt choa mới vui

Quá trưa rồi mà mẹ vận mần lùi
Vì rọong nhà ta đưng lưa cả nhả
Khôông gắt mau, đến khi tru họ thả
Hần lội ló nhoèo, gắt nhọoc lắm bây ơiMi ra sau hồi lấy cha cấy tơi
Rồi vô lấy cấy nón cời cho mẹ nựa
Để cha đi, cầm ra ngoài nứa
Nhủ mẹ bây về ăn trưa đạ, tính sau

Bây ở nhà kiếm chi nấu mau mau
Miện là có bát kenh rau chi đó
Cha về ăn rồi còn đi cột ló
Hại để triều mưa gió ướt hết đi

Triều bốn đứa, hai đứa gắt cho dì
Lưa hai đứa ra ngoài tê giúp mẹ
Một chắc mẹ bây ở ngoài nớ đơn lẻ
Cha trải qua nhiều rồi nên chộ cụng thương

Đời choa ít họoc phẩy dại nắng, dầm sương
Trôông mần răng cho đời bây bớt khổ
Bây lo họoc hành thành kỹ sư, cán bộ
Góp côông sức về xây dựng xóm làng

Mần a răng cho thật được khang trang
Nông thôn mới đàng đi mô cụng đẹp
Bê tông hoá rồi nỏ phẩy đọoc bùn, xéch dép
Như khi tê mưa lép nhép hại rồi

Cải tạo rọong nương, vườn trại rú đồi
Đưa giốống mới vô thâm canh tăng vụ
Xoá đói nghèo, bốn mùa đều no đủ
Biết mần giàu, tự chủ mà vươn lên

Bỏ lối sốống tự ty, nhỏ mọn, thấp hèn
Văn hoá mới xây trên nền truyền thống
Di sản bao đời phát huy răng cho rộông
Điệu ví dặm lưu truyền khắp mọi nẻo quê hương

Nhiều cấy nựa, cha cụng muốn bày đàng
Cho bây họoc để mở mang hiểu biết
Xạ hội dừ, kiến thức là nhít thiết
Khung phải mần mà nỏ biết cấy chi.
...
Nhủ bây từng nớ, nghe cụng nhọoc rồi
Cha đi nghỉ thôi, ai có nựa thì nhủ thêm nha./.
04/5/2016 - Trịnh Lê Trọng 


Phổ biến trong tuần

Bạn có thể quan tâm