Nhà Nông - Quang Tiến

Xem
Hôm qua lúa chín đỏ cả đống
Hôm nay ngó lại cấy gần xong
Người dân quê tui còn bám rọng
Gặt về lo cấy chữa phơi phong

Nói đến nông dân là vất vả
Mặt bán cho đất lưng bán trời
Thứ cày, thứ gặt tình ra lộ
Thứ đạm thứ lân nói chi lời

Không làm bõ hoang người ta nói
Ông nọ ,bà kia nhác như troi
Hèn chi quanh năm rành cứ đói
Thà làm mướn thuê đong gạo thôi
Chẳng qua làm rọng còn rơm rạ
Còn bò, còn trâu cỏ đâu ra
Đến mùa mưa lụt dam lâu quá
Mua tạ ba trăm ôi xót xa
Nông dân thời nay đâu có khổ
Máy móc thì sặn chỉ có thuê
Cày sào hai trăm đâu xá kể
Gặt sào trăm rưỡi chở lúa về
Có nổi nông dân không dư dải
Dựa vào đồng ruộng đủ miệng nhai
Lúa chữa dê xong tìm người bán
Trăm bề tứ bốn khoản chi tiêu
Người thỉnh tân gia, nhà đi điếu
Nhà kia cưới hỏi ,đám tiệc mới
Tiền điện, tiền nước ngày mai tới
Ló bán chưa xong xoay khắp nơi
Cha ông bắt nguồn nơi thửa rọng
Một năm hai vụ cũng thong dong
Sớm hôm lưng còng thân vất vã
Chân lầm, tay bùn kiếp long đong.... /
Quang Tiến
Ngày : 05/06/2017

Phổ biến trong tuần

Bạn có thể quan tâm