Tết ni cù bận cụng ráng về nha con, cho cha mẹ ấm lòng

Xem
Mấy năm nỏ chộ bây về
Tết ni cù bận cụng ráng về nha con
Cha bây tóc bạc nhiều thêm
mấy bựa nỏ ngủ suốt đêm ho ròng
Mệ thì lắm việc lắm công
cun ga,cun lợn ngoài đồng suốt ngay


đợt ni đau cẳng mỏi tay
đạp xe dừ hại lợ may bổ què
chợ gin nhưng phải gưởi nhờ
vài ba cun cá sơ sơ được rồi
cha bây rưng chưởi ông trời


năm ni lắm bạo khổ đời dân đen
bựa trước bay mất mái hiên
choa ngồi mà hại,cả đêm canh nhà
tê bây trong nớ răng mồ
mần ăn cẩn thận nhớ lo giữ gìn
ăn uống đầy đủ nha con
đừng để sinh bệnh, nhiều tiền cụng thua
năm ni nuôi mấy cun ga
mệ định bán hết nhưng cha bây nhằn
nhủ để đến tết mà ăn
bây về bè bạn đến mần cho vui
à quên! có con lợn còi
rẻ quá nỏ bán,để nuôi đến dừ
có hấn thì nỏ phị lo
thịt ăn chắc đủ,đùm giò,bánh chưng
thiếu bây nhà cựa vắng trơn
màng nhệnh hần kín còn hơn mắc màn
trông bây về sớm mà mần
vài gian nhà gạch đổ bằng khỏi lo
cứ mùa mưa bạo hần về
choa khỏi đi trốn,đi nhờ bà con


bây về mà có dắt thêm
cun du,cun rể càng mừng,thêm vui
choa dừ cụng có tuổi rồi
muốn đông con cháu cho vui cựa nhà
Tết ni sắp xếp con nha
về nhởi ít bựa,Mẹ Cha ấm lòng

Khai Tâm

Phổ biến trong tuần

Bạn có thể quan tâm