BAY CÓ VỀ ĂN TẾT KHUNG BAY?

Xem
BAY CÓ VỀ ĂN TẾT KHUNG BAY.

Bay có định vìa ăn tết không bay?
Tranh thủ vìa đây cấy cày mấy bựa
Gưn tết ruồi đò ngái ngôi chi mô nựa!
Chừ bay nỏ vìa mần mấy bựa chò xong?
Bựa qua họp thôn họ nhủ cấy trong năm.
Mùa ni nhà ta vại gưn 5 lô giôống .
Ngài mần nỏ có rọng thì đưng cả đôống !
Tết nhứt gưn đến mà chộ rành lắm côông !


Mi hỏi thằng Mạnh hấn có vìa đc không ?
Vìa mần với chơ choa đưng trôông hấn đó !
Choa dừ tra rồi sức khỏe thì nỏ có .
Nghe tìvi báo mưa gió cụng rành lo!

Cha mi bựa dừ có mần được chi mô!
Tay bị bong gưn chưn nhìn vô đưng cảy.
Bựa tê kéo phân ngồi xe tru hấn nhảy .
Chơ mà vẩn may trôốc, gáy ,nỏ can chi.


Đàng trước nhà ta bựa ni rành khó đi.
Cấy thì tru ta tắc rì đưng chưa thạo.
Ổ tru ổ ga cấy lộ ướt lộ ráo .
Lộ đến trúc cúi lộ lội đến cổ chưn..

Lưa 2 vạt đất trước cổng cụng gừn gưn.
Trỉa độ hại ga lôông khoai dia(dê) hấn phá.
Chắc phị lên rạy chặt vìa mấy cơn ná.
Đan vài tấm tráu thưng lại đạ chắc ăn.

Ràn tru mới sửa choa chia thành 2 ngăn.
Bên dưới truồng tru đừng trên choa đợng toóc.
Ngô bẻ vìa đó chưa kịp ngồi mà boóc.
Bựa mô mần vìa cụng nghe nhoọc nên thôi.

Định mần trào nếp để bựa mô hôồng xôi .
Nuôi thêm bầy ga sang năm cho hấn cưới.
Bựa hấn điện về mí bị cha mi chưởi.
Cha cha mi chơ! nhiều tuổi ruồi mà ngu!


Trôốc như nồi bù vẩn chưa kiếm được du!
Nhủ mi bỏ trù con Thu mi nỏ chịu!
Bựa ni hấn lấy thằng con nhà bà Liệu.
Ai cụng khen hấn hiền dịu với đảm đang.

Choa cụng ngao ngán " Dia gớm dia gang"!
Con ghí thiếu chi ở trong làng cả ổ!
Kiếm i đứa về để choa đợ phị khổ.
Chơ tình hình ni choa nỏ trụ được mô.

Phổ biến trong tuần

Bạn có thể quan tâm