Đặc sản ngài choa, ăn cấy là khung muốn về mô...

Xem
NguoiKyAnh - Đi à mô ai cụng hỏi: "Quê bạn có đặc xản gì hông, chắc gió lào cát trắng không hen"


Gớp, khinh ngài và vưa, đừng chộ quê choa rứa, nói xin lội chứ đặc sạn thì có mà đầy, bây về ăn cạ năm cũng nọ hết. Đồng quê nắng cháy, ngài lớn lên được, thì đặc sản cũng phải đặc biệt, phải ngon.


Nói khung phẩy láo chứ cù đơ choa cắm méng vô mồm là ngon ba năm, mần ngụm nác chè nựa thì sướng khung mần chi chù hết. Rồi mực nhảy à, chào oi, bỏ nác lạnh mà lọc lên chấm mói cụng ngon nựa, ăn cấy là khung muốn về mô. (riêng đặc sản ni dừ nghe buồn, vụng áng ơi là vụng áng)


....Mới điểm qua 2 món thôi nả, mà đạ nghe sướng chưa. Nói chung là đặc sản ngài choa như quân nguyên. Cứ về thì biết.

Lộ khác họ lại hỏi "ủa, cu đơ là cái gì zậy"

Và chà, cù đơ mà không biết cấy chi, khung biết thôi, kệ cha bây, hihi
#CuLu

Phổ biến trong tuần

Bạn có thể quan tâm