Mở rộng hầm đường bộ Đèo Ngang lên thành 4 làn xe

Xem
NguoiKyAnh - Tổng công ty Sông Đà vừa kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải cho phép đơn vị tiếp tục đầu tư hạng mục mở rộng hầm đường bộ qua Đèo Ngang (thuộc dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Ngang).
Theo đó, hạng mục mở rộng hầm đường bộ qua Đèo Ngang đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung từ 2 làn xe thành 4 làn xe vào quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và đồng ý bổ sung vào dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Ngang theo hình thức BOT.

[Đầu tư bổ sung hạng mục mở rộng hầm đường bộ qua Đèo Ngang]

Bộ Giao thông Vận tải đã quyết định phê duyệt đầu tư bổ sung hạng mục mở rộng hầm Đèo Ngang vào dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Ngang trên Quốc lộ 1A tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình theo hình thức BOT với tổng mức đầu tư 621,4 tỷ đồng và đã ký thỏa thuận với nhà đầu tư.

Ngay sau đó, nhà đầu tư đã hoàn thành cắm mốc lộ giới, bàn giao mặt bằng cho địa phương để giải phóng mặt bằng; hoàn thành thu xếp vốn cho hạng mục mở rộng hầm Đèo Ngang với giá trị 528 tỷ đồng (trong đó vốn chủ sở hữu là 93 tỷ đồng) đồng thời đã chuẩn bị bộ máy đủ năng lực để tổ chức quản lý triển khai thực hiện đầu tư cũng như lực lượng quản lý, vận hành ngay sau khi hạng mục mở rộng hầm Đèo Ngang hoàn thành và đưa vào khai thác.

Tuy nhiên, Bộ Giao thông Vận tải đã có Nghị quyết số 23-NQ/BCSĐ của Ban cán sự Đảng Bộ Giao thông Vận tải ngày 12/12/2016 về việc tạm dừng đầu tư mở rộng hầm Đèo Ngang. Hiện tại, Tổng công ty Sông Đà vẫn đang duy trì một bộ phận lao động để thực hiện quản lý, duy tu, bảo trì và đảm bảo giao thông tại hầm đường bộ qua Đèo Ngang và bộ máy quản lý dự án để sẵn sàng triển khai thực hiện đầu tư mở rộng hầm Đèo Ngang ngay khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép.


Để góp phần xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng giao thông trên toàn tuyến Quốc lộ 1 với quy mô 4 làn xe và thúc đẩy phát triển kinh tế các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và khu vực miền Trung, Tổng công ty Sông Đà đề nghị Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận để đơn vị tiếp tục triển khai đầu tư hạng mục mở rộng hầm đường bộ qua Đèo Ngang.

Hầm đường bộ qua Đèo Ngang có tổng chiều dài là 2,76km trong đó, đường dẫn phía Bắc và phía Nam hầm là 1,9km, chiều dài cầu dẫn phía Bắc và phía Nam hầm 181m, chiều dài hầm giao thông 630m. Chiều rộng nền đường 12m, kết cấu mặt đường bê tông nhựa trên lớp móng cấp phối đá dăm, tốc độ thiết kế xe chạy trong hầm 60km/giờ.

Dự án có điểm đầu km591+550 huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), điểm cuối km594+339 huyện Quảng Trạch (Quảng Bình)./.

Phổ biến trong tuần

Bạn có thể quan tâm