Răng mẹ chưa về lắm hè - Cù Lú

Xem
Ngông chộ cái hình bình rán ni mà sèm, sèm ăn thì ít mà sèm tuổi thơ thì nhiều. Một thời, cứ đừng trước cựa ngóng "răng mẹ chưa về lắm hè", mẹ về mẹ dấu dưới thúng nói bựa ni bà bán bénh nhọc, bà bán bénh nghỉ khung bán cun à. Rứa là lăn ra khóc, nói răng bà nớ như ẻ rứa, răng lại nhọc mà mà khung mần bình rán cho con, rồi khóc huhu.

Mẹ cười cười dở cái thúng lên đưa ra một đùm trong báo nói, mẹ bà láp rồ, của con đây nì. Chỉ cần rứa là vừa nhai béng mà nác mắt nác mụi chảy ròng ròng vừa cười hề hề, nỏ biết trời đất chi nựa cả.


Khi nớ mẹ nói dự trâu dự bò chi là ad đi phát một, không phân vân. Giờ nhìn hình thôi mà vẫn tưởng tượng ra mùi béng, mùi mồ hôi mẹ, mùi tuổi thơ, mùi cuộc đời.... 
Mau quá, Mẹ ơi !


Bánh rán Kỳ Anh ngon nổi tiếng nhất của ai, bạn nhỉ?
Cù Lú
NguoiKyAnh

Phổ biến trong tuần

Bạn có thể quan tâm