Bà ngồi làm quạt mo cau

Xem
BÀ NGỒI LÀM QUẠT…

Bà ngồi làm quạt mo cau
Hình như gọi gió từ đâu sẽ về
Lưng còng kẽo kẹt bờ đê
Áo nâu ướt cả ngày hè chưa xong
Bà ngồi làm quạt nắng hong
Xung quang rổ rá, gánh gồng, ngô khoai…
Nhớ thời trĩu nặng hai vai
Người đi đánh giặc còn ai chưa về?

Bà ngồi làm quạt ở quê
Cháu con cứ bận mải mê bên ngoài
Tiếng con chim khách kêu hoài
Nhớ ông, làng xóm phôi phai dáng hình


Bà ngồi làm quạt một mình
Tuổi già lặng lẽ gửi tình vào đây
Mồ hôi đẫm cả vai gầy
Chắt chiu làn gió đơm đầy mo cau...

Đặng Vương Hưng

Phổ biến trong tuần

Bạn có thể quan tâm